Scoil Samhraidh Chumann Merriman 1999

Sing till I know you: Song and singing in popular culture

Dátaí
21 – 28 Mí Lúnasa 1999
Téama
Sing till I know you: Song and singing in popular culture
Ionad
Lios Dúin Bheárna, Cúndaer an Chláir
Stiúrthóir
Máire Ní  Neachtain, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach