Brian Merriman agus Cúirt an Mheán Oíche – liosta léitheoireachta

Ar an leathanach seo tá leabharliosta i dtaobh Bhrian Merriman nó Cúirt a’ mheán Oíche.

Liam P. Ó Murchú a dhein an liosta léitheoireachta seo ar Bhrian Merriman agus ar Chúirt an Mheán Oíche a dhíolaim. Gabhann Cumann Merriman buíochas leis dá réir.

Tráchtaireachtaí

T. F. O’Rahilly
‘Léirmheas ar Ó Foghludha (1912)’
In Gadelica 1 (1912), 190 – 204
D. Corkery
The Hidden Ireland (1924, 1979)
Gill
Frank O’Connor
The Midnight Court: A Rhythmical Bacchanalia by Bryan Merriman
Preface (1945, 1989)
Fridberg
Cosslett Ó Cuinn
‘Merriman’s Court’
In The Pleasures of Gaelic Poetry (1982), 111 – 26
Seán Mac Réamoinn (eag.)
Alan Lane (Penguin Books Ltd.)
P. A. Breatnach
‘Irish Narrative Poetry 1200 AD
In Studia Hibernica 22 – 23 (1982 – 83), 7 – 20
Gearóid Ó Crualaoich
‘The Vision of liberation in Cúirt an Mheán Oíche
In Folia Gadelica (1983), ? – ??
P. de Brún, S. Ó Coileáin agus P. Ó Riain (eagg.)
Cork University Press
Art Ó Beoláin
‘Brian Merriman’
In Merriman agus Filí Eile (1985), 7 – 23
Leis an údar céanna
An Clóchomhar
Seán Ó Tuama
‘Cúirt An Mheán Oíche’
In Cúirt, Tuath agus Bruachbhaile: Aistí agus Dréachtaí Liteartha (1990), 7 – 37
An Clóchomhar
Alan Titley
‘An Breithiúnas ar Chúirt an Mheán Oíche
In Studia Hibernica 25 (1989 – 90)
G. C. Buttimer
‘Cogadh Sagsana Nuadh Sonn: Reporting the American Revolution’
In Studia Hibernica 28 (1994), 63 – 101
S. Heaney
‘Orpheus in Ireland: On Brian Merriman’s The Midnight Court
In The Redress of Poetry. The Oxford Lectures (1995), 38 – 62
Leis an údar céanna
Faber and Faber
Séamas de Barra
‘An Chairt Bheathaisnéise ag Pilib Barún ar Bhrian ‘Merriman’ Mac Con Mara (1836)’
In Studia Hibernica 30 (1998 – 99), 155 – 66
Eoghan Ó hAnluain
Cuirfidh mé faghairt i bhfeidhm más cruaidh dom
In Saoi na hÉigse: Aistí in Ómós do Sheán Ó Tuama (2000), 153 – 67
P. Riggs, B. Ó Conchúir, S. Ó Coileáin (eagg.)
An Clóchomhar
Liam P. Ó Murchú
‘Cúlra agus Múnla Liteartha do Chúirt Mherriman’
In idem (2000), 169 – 95
An Clóchomhar
Brian Ó Dálaigh
Poet of a Single Poem, Brian Merriman (c. 1749 – 1805)’
In County Clare Studies: Essays in Memory of Gerald O’Connell, Seán Ó Murchadha, Thomas Coffey and Pat Flynn (2000), 101 – 36
C. Ó Murchadha (eag.)
D. Kiberd
‘Brian Merriman’s Midnight Court’
In Irish Classics (2000), 182 – 202
Granta Books
Liam P. Ó Murchú
Merriman: I bhFábhar Béithe
(2005)
An Clóchomhar

Eagráin

L. Chr. Stern
Brian Merriman’s Cúirt An Mheadhóin Oidhche
In Zeitschrift für Celtische Philologie V (1905), 193 – 415
Risteárd Ó Foghludha
.i. Fiachra Éilgeach
Cúirt An Mheadhon Oidhche
(1912)
Hodges Figgis
Risteárd Ó Foghludha
Cúirt An Mheadhón Oidhche
(1949)
Hodges Figgis
Daithí Ó hUaithne
Cúirt An Mheán Oíche
(1968)
Dolmen
Liam P. Ó Murchú
Cúirt An Mheon-Oíche
(1982)
An Clóchomhar

Iontrálacha

The Encyclopaedia of Ireland
(2003)
Gill Macmillan
New Dictionary of National Biography
(2004)
Oxford University Press
Beathaisnéis
D. Breathnach agus M. Ní Mhurchú (eagg.)
(Imleabhar ?, ??)

In