Cumann Merriman

Beoscéalta

🔗 GRIANGHRAIF 🔗

Scoil Gheimhridh Chumann Merriman 2020

Dátaí
31ú Eanáir go 2ú Feabhra
(Aoine go Domhnach).
Ionad
Óstán Chuan na Gaillimhe (Galway Bay Hotel), Bóthar na Trá, Gaillimh.
(Tá rátaí speisialta ar fáil san óstán do rannphártaithe na Scoile.)
Téama
Gaillimh Abú! Saoithiúlacht agus Cultúr na nGael.
Stiúrthóirí
Máire Ní Neachtain, Deirdre Nic Mhathúna agus Liam Ó Dochartaigh.

tuilleadh eolais 🔗
clár na scoile 🔗

Scéalta eile

Scoil Gheimhridh Chumann Merriman 2019

Dátaí
25ú go 27ú Eanáir
(Aoine go Domhnach).
Ionad
Óstán an Old Ground, Inis, Contae an Chláir.
Téama
‘Dála Éireann 1919‑2019’ An Chéad Dáil agus comóradh ar shaol agus ar oidhreacht Mháiréad Ní Ghráda.
Stiúrthóirí
Deirdre Nic Mhathúna, Máire Ní Neachtain ⁊ Liam Ó Dochartaigh.

tuilleadh eolais

An Gaeḋeal agus an Rádíó

Aɼ fáil le híosċóipeáil.

Gaḃann Cumann Meɼɼiman buíoċas le Páḋɼaic Ó Ciaɼḋa, a ṗléiġ an leaḃɼán seo le linn siompósiam an tSaṫaiɼn, as é a scannaḋ.