Cumann Merriman

Beoscéalta

Scoil Gheimhridh Chumann Merriman 2019

Dátaí
25ú go 27ú Eanáir
(Aoine go Domhnach).
Ionad
Óstán an Old Ground, Inis, Contae an Chláir.
Téama
‘Dála Éireann 1919‑2019’ An Chéad Dáil agus comóradh ar shaol agus ar oidhreacht Mháiréad Ní Ghráda.
Stiúrthóirí
Deirdre Nic Mhathúna, Máire Ní Neachtain ⁊ Liam Ó Dochartaigh.

tuilleadh eolais

An Gaeḋeal agus an Rádíó

Aɼ fáil le híosċóipeáil.

Gaḃann Cumann Meɼɼiman buíoċas le Páḋɼaic Ó Ciaɼḋa, a ṗléiġ an leaḃɼán seo le linn siompósiam an tSaṫaiɼn, as é a scannaḋ.

Scéalta eile

Scoil Gheimhridh Chumann Merriman 2018

An 50ú Scoil Gheimhridh

Dátaí
26ú go 28ú Eanáir
(Aoine go Domhnach).
Ionad
Ostán an Old Ground, Inis, Contae an Chláir.
Téama
Éigse Éireann go hAonteach.
Stiúrthóirí
Máire Ní Neachtain ⁊ Liam Ó Dochartaigh.

Blaisíní

Blaisíní d’oscailt ⁊ de dhúnadh na Scoile.

Clár na Scoile

clár Scoil Gheimhridh 2018 ar fáil ar leathanach baile na Scoile seo.

Forbhreithniú ar an Scoil


Tionólfar 50ú Scoil Gheimhridh Merriman as a chéile in Inis, Contae an Chláir, ó Aoine go Satharn, 26ú go 28ú Eanáir 2018. Is é óstán an Old Ground (065 682 8127) a bheidh mar phríomhláthair na Scoile.Tionóladh céad Scoil Gheimhridh Merriman in Aonach Urmhumhan tús na bliana 1969 agus b’iad Eoghan Ó hAnluain (nach maireann) agus Seán Ó Mórdha a d’eagraigh. ‘Filí Éireann go hAonteach’ an téama agus b’é Máirtín Ó Cadhain a thug caint cháiliúil na hoscailte, ‘Páipéir Bhána agus Páipéir Bhreaca’. ‘Éigse Éireann go hAonteach’ téama scoile 2018. Tá súil go mbeidh mórscríbhneoirí reatha na Gaeilge i láthair agus go ndéanfar comóradh ar scoth na scríbhneoireachta sa Ghaeilge ó na 1960adaí i leith.

Tá an Scoil seo á reachtáil i gcomhar le An Clár as Gaeilge.

Preaseisiúint

preaseisiúint mar gheall ar an Scoil ar leathnach baile na Scoile.

Tuilleadh eolais

Faigh faisnéis mhionsonraithe mar gheall ar an Scoil ar ar an leathnach baile céanna.