Ballraíocht i gCumann Merriman

Conas ballraíocht a fháil i gCumann Merriman

Bunaíodh Cumann Merriman chun ainm agus saothar Bhrian Merriman a bhuanú, agus chun spéis a chothú i ngach gné de dhúchas na hÉireann: an Ghaeilge, an stair, an litríocht agus an ceol. 

Is féidir clárú mar bhall den Chumann ach táille bhliantúil €30 a dhíol.

Is féidir íoc go leictreonach tríd an nasc thíos, le seic nó trí aistriú bainc.

Nasc íocaíochta

Seic: Is féidir seic ar €30 iníoctha le Cumann Merriman a sheoladh chuig an Rúnaí Ballraíochta ag an seoladh thíos. Cuir d’ainm, do sheoladh poist iomlán agus seoladh ríomhphoist leis an táille ballraíochta, le do thoil.

Rúnaí Ballraíochta

An Dr Claire M. Dunne,
Roinn na Gaeilge,
Institiúid Oideachais Marino,
Ascaill Uí Ghríofa,
Baile Átha Cliath 9,
D09 R232,
Éire.

Aistriú bainc: Is féidir an táille ballraíochta (€30) a aistriú go leictreonach chuig cuntas Chumann Merriman. Cuir ríomhphost chugainn ag cumannmerriman@nullgmail.com más mian leat go gcuirfimis sonraí an chuntais chugat.

Is mór ag Cumann Merriman do thacaíocht.