Ballraíocht i gCumann Merriman

Conas ballraíocht a fháil i gCumann Merriman

Bunaíodh Cumann Merriman chun ainm agus saothar Bhrian Merriman a bhuanú, agus chun spéis a chothú i ngach gné de dhúchas na hÉireann: an Ghaeilge, an stair, an litríocht agus an ceol. Reachtáiltear an Scoil Samhraidh agus an Scoil Gheimhridh gach bliain chun na cuspóirí seo a chur i gcrích.

Is féidir le duine ar bith clárú mar bhall den Chumann ach táille bhliantúil €25 a dhíol.

Faigheann gach ball cóip de Leabhar na Bliana (saothar nua taighde ar an nGaeilge, de ghnáth). Is féidir clárú le Cumann Merriman ach scríobh go dtí an Rúnaí Ballraíochta. Cuir isteach led litir:

  • D’ainm iomlán.
  • Do seoladh iomlán
  • Do tháille ballraíochta.

Rúnaí Ballraíochta

An Rúnaí Ballraíochta,
Cumann Merriman,
Oifig na nDán,
Coláiste Mhuire gan Smál,
An Cuarbhóthar Theas,
Cathair Luimnigh,
Éire.