Scoil Gheimhridh Chumann Merriman 2021

Léim go: Clár

Eolas

Ní gá clárú roimh ré.

Níl aon táille ar imeachtaí na Scoile.

Tá naisc chuig na himeachtaí ar fáil thíos.

Ardán Zoom Webinar a bheidh in úsáid d’imeachtaí na Scoile. Ní bheidh ceamaraí ná micreafóin an lucht féachana lasta ach beidh deis ceisteanna a chur ag deireadh na seisiún tríd an bhfeidhm ‘Q&A’.

Cliceáil anseo má bhíonn fadhb agat ag nascadh le Zoom.

Nasc chuig an leathanach ballraiochta ar fáil anseo

Colm Cille agus Ceanannas: Turas Fíorúil agus Colm Cille na hÉigse: Léamh Filíochta agus Próis. Féach ar na himeachtaí seo ó Scoil Gheimhridh Merriman 2021 ag an nasc anseo

Scoil Gheimhridh Chumann Merriman 2021

Dátaí
29ú Eanáir go 31ú Eanáir
(Aoine go Domhnach).
Ionad
Ar líne.
Téama
Oidhreacht Cholm Cille.
Stiúrthóirí
Deirdre Nic Mhathúna agus Caitríona Ó Dochartaigh.
Buíochas
Gabhann Cumann Merriman buíochas le Foras na Gaeilge, Colmcille 1500, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Colmcille 1500 – Coiste Cuimhneachán Cheanannais, Coiste Pleanála Teanga Ghaeltacht na Mí, Comharchumann Ráth Chairn, Máire Herbert, Tomás Ó hAodha ⁊ Trevor Herbert.
Gabhtar mórbhuíochas le Liam Ó Dochartaigh, iarChathaoirleach Chumann Merriman, le Mary O’Riordan, iarRúnaí, le Liam Ó hAisibéil, ball Coiste, ⁊ le Míċeál Ó Loċlainn, a rinne cúram den suíomh idirlín, as a saothar ar fad ar son an Chumainn.

Clár na Scoile

Chun dáta 26ú Eanáir

íoschóipeáil an clár (PDF)

Dé hAoine 29 Eanáir

Webinar Zoom anseo.

19.15
Oscailt na Scoile
An tOllamh Malachy Ó Néill, Propast, Campas Mhig Aoidh, Ollscoil Uladh.
19.30
Cérbh é Colm Cille? Colm Cille i dtraidisiún na muintire agus sa stair
An tOllamh Lillis Ó Laoire agus an tOllamh Máirín Ní Dhonnchadha i mbun allagair leis an Dr Caitríona Ó Dochartaigh.

Dé Sathairn 30 Eanáir (1)

Webinar Zoom anseo.

10.30
Siompóisiam: Teanga, Oideachas agus Pobal ag cothú a chéile
An Dr Pádraig Ó Mianáin, Eagarthóir Foclóireachta, Foras na Gaeilge.
An Dr Eibhlín Mhic Aoidh, Léachtóir Sinsearach san Oideachas trí mheán na Gaeilge, Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste.
Pól Ó Frighil, Oifigeach Polasaí ⁊ Teangacha, Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin.
Cathaoirleach: An Dr Deirdre Nic Mhathúna.

Dé Sathairn 30 Eanáir (2)

Webinar Zoom anseo.

14.00
Turas fíorúil ar Cheanannas.
Turas fíorúil thart ar láithreacha a bhaineann le Colm Cille i gCeanannas na Mí. I gcomhar le Colmcille 1500 – Coiste Cuimhneachán Cheanannais, Coiste Pleanála Teanga Ghaeltacht na Mí agus Comharchumann Ráth Chairn.
14.45
Seoladh leabhair.
Prós Paiteanta: Aistí in ómós do Phádraic Breathnach (Coiscéim). Aistí in ómós do Phádraic Breathnach in eagar ag Laoise Ní Cheallaigh, Róisín Nic Dhonncha agus Breandán Ó Cróinín á sheoladh ag an Ollamh Gearóid Ó Tuathaigh.
Reachtaire: An Dr Claire M. Dunne.

Dé Sathairn 30 Eanáir (3)

Webinar Zoom anseo.

19.30
Scéal na Gaeilge (ROSG 2012)
Míreanna ón scánnán á léiriú agus á bplé ag Ciarán Ó Cofaigh, Léiritheoir, agus ag an Ollamh Alan Titley, Scriptscríbhneoir agus Láithreoir.
Cathaoirleach: Máire Ní Neachtain.

Dé Domhnaigh 31 Eanáir

Webinar Zoom anseo

11.00
Léamh filíochta agus próis in ómós do Cholm Cille
Liam Ó Dochartaigh, Proinsias Mac a’ Bhaird agus An Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh.
Reachtaire: An Dr Caitríona Ó Dochartaigh