Scoil Gheimhridh Chumann Merriman 2021

Léim go: Clár

Scoil Gheimhridh Chumann Merriman 2021

Dátaí
29ú Eanáir go 31ú Eanáir
(Aoine go Domhnach).
Ionad
Ar líne.
Téama
Oidhreacht Cholm Cille.
Stiúrthóirí
Deirdre Nic Mhathúna agus Caitríona Ó Dochartaigh.
Buíochas
Gabhann Cumann Merriman buíochas le Foras na Gaeilge, Colmcille 1500, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Colmcille 1500 – Coiste Cuimhneachán Cheanannais, Coiste Pleanála Teanga Ghaeltacht na Mí, Comharchumann Ráth Chairn, Máire Herbert, Tomás Ó hAodha ⁊ Trevor Herbert.
Gabhtar mórbhuíochas le Liam Ó Dochartaigh, iarChathaoirleach Chumann Merriman, le Mary O’Riordan, iarRúnaí, le Liam Ó hAisibéil, ball Coiste, ⁊ le Míċeál Ó Loċlainn, a rinne cúram den suíomh idirlín, as a saothar ar fad ar son an Chumainn.

Clár na Scoile

Chun dáta 18 Eanáir

íoschóipeáil an clár (PDF)

Dé hAoine 29 Eanáir

19.15
Oscailt na Scoile
An tOllamh Malachy Ó Néill, Propast, Campas Mhig Aoidh, Ollscoil Uladh.
19.30
Cérbh é Colm Cille? Colm Cille i dtraidisiún na muintire agus sa stair
An tOllamh Lillis Ó Laoire agus an tOllamh Máirín Ní Dhonnchadha i mbun allagair leis an Dr Caitríona Ó Dochartaigh.

Dé Sathairn 30 Eanáir

10.30
Siompóisiam: Teanga, Oideachas agus Pobal ag cothú a chéile
An Dr Pádraig Ó Mianáin, Eagarthóir Foclóireachta, Foras na Gaeilge.
An Dr Eibhlín Mhic Aoidh, Léachtóir Sinsearach san Oideachas trí mheán na Gaeilge, Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste.
Pól Ó Frighil, Oifigeach Polasaí ⁊ Teangacha, Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin.
Cathaoirleach: An Dr Deirdre Nic Mhathúna.
14.00
Turas fíorúil ar Cheanannas.
Turas fíorúil thart ar láithreacha a bhaineann le Colm Cille i gCeanannas na Mí. I gcomhar le Colmcille 1500 – Coiste Cuimhneachán Cheanannais, Coiste Pleanála Teanga Ghaeltacht na Mí agus Comharchumann Ráth Chairn.
14.45
Seoladh leabhair.
Prós Paiteanta: Aistí in ómós do Phádraic Breathnach (Coiscéim). Aistí in ómós do Phádraic Breathnach in eagar ag Laoise Ní Cheallaigh, Róisín Nic Dhonncha agus Breandán Ó Cróinín á sheoladh ag an Ollamh Gearóid Ó Tuathaigh.
Reachtaire: An Dr Claire M. Dunne.
19.30
Scéal na Gaeilge (ROSG 2012)
Míreanna ón scánnán á léiriú agus á bplé ag Ciarán Ó Cofaigh, Léiritheoir, agus ag an Ollamh Alan Titley, Scriptscríbhneoir agus Láithreoir.
Cathaoirleach: Máire Ní Neachtain.

Dé Domhnaigh 31 Eanáir

11.00
Léamh filíochta agus próis in ómós do Cholm Cille
Liam Ó Dochartaigh, Proinsias Mac a’ Bhaird agus An Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh.
Reachtaire: An Dr Caitríona Ó Dochartaigh