Scoil Gheimhridh Chumann Merriman 2018

An 50ú Scoil Gheimhridh

Dátaí
26ú go 28ú Eanáir
(Aoine go Domhnach).
Ionad
Ostán an Old Ground, Inis, Contae an Chláir.
Téama
Éigse Éireann go hAonteach.
Stiúrthóirí
Máire Ní Neachtain ⁊ Liam Ó Dochartaigh.

Forbhreithniú ar an Scoil

Tionólfar 50ú Scoil Gheimhridh Merriman as a chéile in Inis, Contae an Chláir, ó Aoine go Satharn, 26ú go 28ú Eanáir 2018. Is é óstán an Old Ground (065 682 8127) a bheidh mar phríomhláthair na Scoile.

Tionóladh céad Scoil Gheimhridh Merriman in Aonach Urmhumhan tús na bliana 1969 agus b’iad Eoghan Ó hAnluain (nach maireann) agus Seán Ó Mórdha a d’eagraigh. ‘Filí Éireann go hAonteach’ an téama agus b’é Máirtín Ó Cadhain a thug caint cháiliúil na hoscailte, ‘Páipéir Bhána agus Páipéir Bhreaca’. ‘Éigse Éireann go hAonteach’ téama scoile 2018. Tá súil go mbeidh mórscríbhneoirí reatha na Gaeilge i láthair agus go ndéanfar comóradh ar scoth na scríbhneoireachta sa Ghaeilge ó na 1960adaí i leith.

Tá an Scoil seo á reachtáil i gcomhar le An Clár as Gaeilge.

Íoschóipeáil eitleog mar gheall ar an Scoil.

Clár na Scoile

Cuirfear breis eolais ar fáil faoi Chlár na Scoile agus nithe eile in am tráth.

Fogrófar sonraí de réir mar a bheidh cainteoirí agus socruithe eile deimhnithe.

Lóistín

faisnéis mar gheall ar lóistín ar fáil.