Cumann Merriman

Beoscéalta

Scoil Gheimhridh Chumann Merriman 2018

An 50ú Scoil Gheimhridh

Dátaí
26ú go 28ú Eanáir
(Aoine go Domhnach).
Ionad
Ostán an Old Ground, Inis, Contae an Chláir.
Téama
Éigse Éireann go hAonteach.
Stiúrthóirí
Máire Ní Neachtain ⁊ Liam Ó Dochartaigh.

 

Blaisíní

Blaisíní d’oscailt ⁊ de dhúnadh na Scoile.

Clár na Scoile

clár Scoil Gheimhridh 2018 ar fáil ar leathanach baile na Scoile seo.

Forbhreithniú ar an Scoil


Tionólfar 50ú Scoil Gheimhridh Merriman as a chéile in Inis, Contae an Chláir, ó Aoine go Satharn, 26ú go 28ú Eanáir 2018. Is é óstán an Old Ground (065 682 8127) a bheidh mar phríomhláthair na Scoile.Tionóladh céad Scoil Gheimhridh Merriman in Aonach Urmhumhan tús na bliana 1969 agus b’iad Eoghan Ó hAnluain (nach maireann) agus Seán Ó Mórdha a d’eagraigh. ‘Filí Éireann go hAonteach’ an téama agus b’é Máirtín Ó Cadhain a thug caint cháiliúil na hoscailte, ‘Páipéir Bhána agus Páipéir Bhreaca’. ‘Éigse Éireann go hAonteach’ téama scoile 2018. Tá súil go mbeidh mórscríbhneoirí reatha na Gaeilge i láthair agus go ndéanfar comóradh ar scoth na scríbhneoireachta sa Ghaeilge ó na 1960adaí i leith.

Tá an Scoil seo á reachtáil i gcomhar le An Clár as Gaeilge.

Preaseisiúint

preaseisiúint mar gheall ar an Scoil ar leathnach baile na Scoile.

Tuilleadh eolais

Faigh faisnéis mhionsonraithe mar gheall ar an Scoil ar ar an leathnach baile céanna.

Scéalta eile

Scoil Samhraidh Chumann Merriman 2017

Do bhaill agus do Chairde Chumann Merriman

Is oth le Coiste Chumann Merriman a fhógairt nach mbeidh Scoil Samhraidh Merriman á reachtáil againn i mbliana. Is trua linn gurb amhlaidh atá go háirithe ó tá 50 bliain ó bhunú Chumann Merriman i 1967 á cheiliúradh againn i 2017.

Ba mhaith le Coiste Chumann Merriman leanacht leis an Scoil Gheimhridh agus tá rún againn 50ú Scoil Gheimhridh Merriman a eagrú i dtús na bliana 2018.

Ag an gcéad chruinniú eile de Choiste Chumann Merriman pléifear na féidireachtaí agus na dúshláin a bhainfeadh le 50ú Scoil Samhraidh Merriman a reachtáil sa bhliain 2018 agus roinnfear cinneadh an Choiste in am tráth lenár mbaill agus lenár gcairde.

Gabhaimid buíochas ó chroí leis na baill agus leis na cairde a thacaigh linn féin agus lenár gcuid imeachtaí thar na blianta, agus iarraimid orthu fanacht dílis don gCumann. Tá sé ríthábhachtach do shláinte agus do thodhchaí an Chumainn go mbeadh bonn láidir faoi bhallraíocht an Chumainn sna blianta romhainn. Is féidir clárú le Cumann Merriman ach €25.00 a sheoladh chuig:

Cumann Merriman, c/o Oifig na nDán,
Coláiste Mhuire gan Smál,
An Cuarbhóthar Theas,
Luimneach,
Éire.

Tá baill chláraithe i dteideal freastal ar Mhórchruinniú Bliantúil Chumann Merriman Teoranta. Cuirfear baill chláraithe an Chumainn ar an eolas faoi dháta agus ionad Mhórchruinniú 2017 i rith an tsamhraidh.

Coiste Chumann Merriman, 5 Iúil 2017