Contact Cumann Merriman

By post

An Dr Claire M. Dunne,
Roinn na Gaeilge,
Institiúid Oideachais Marino,
Ascaill Uí Ghríofa,
Baile Átha Cliath 9,
D09 R232,
Éire.

By email

Emails can be sent to cumannmerriman@gmail.com 

Registered Offices

30 An tArdán Theas,
Cathair Chorcaí,
Éire.