Cumann Merriman

Scoil Samhraidh Chumann Merriman 2015

The 2015 Cumann Merriman Summer School

Ionad agus dáta

Dátaí
12 go 16 Lúnasa (Céadaoin go Domhnach).
Téama
Cumann agus Céileachas: Love and Marriage Revisited.
Suíomh
Inis, Contae an Chláir.
Stiúrthóir
An Dr Linda Connolly
Stiúrthóir, Institute For Social Science In The 21st Century, UCC.

Tuilleadh eolais

Foilseofar tuilleadh eolais ar an Scoil seo amach san aimsir.

Láithreán nua

Ag teacht go fíor-luath.

Venue and dates

Dates
12 to 16 August (Wednesday to Sunday).
Theme
Cumann agus Céileachas: Love and Marriage Revisited.
Location
Ennis, County Clare.
Director
Dr Linda Connolly
Director, Institute For Social Science In The 21st Century, UCC.

Further information

More detailed information on this School to follow.

New website

Coming very soon.

Cumann Merriman